Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

maczowka

August 20 2017

maczowka
"Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne." Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
maczowka
3841 f758 500
Reposted fromXandir Xandir viafutureiscoming futureiscoming

August 19 2017

maczowka
4272 3bc2 500
Reposted fromsosna sosna viaKobajashi Kobajashi
maczowka
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viaKobajashi Kobajashi
5204 7895 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viaprengelbitte prengelbitte
maczowka
7690 d150 500
fys
Reposted fromlooque looque viaAmericanlover Americanlover
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover
maczowka
6063 97f6 500
Reposted fromRemulaner Remulaner viaKobajashi Kobajashi
maczowka
4179 0f4d 500
Reposted fromtichga tichga viaKobajashi Kobajashi
maczowka
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
maczowka
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaEmilieBronte EmilieBronte
maczowka
5848 96d7
Reposted fromkarahippie karahippie

August 18 2017

maczowka
3833 0e1b

August 16 2017

August 15 2017

1387 478b 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viakrainakredek krainakredek
maczowka
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”

August 14 2017

maczowka
0663 cc0b 500
maczowka
2352 825e
Reposted fromxanth xanth viamuccia muccia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl